Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200490168 АБАТИ АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Лозенец, Златовръх No 51-59, вх. В, ет. 4, ап. 52
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Повишаване на конкурентоспособността на "Абати" АД чрзе въвеждане на нов продукт-Уеб базирана система за автоматизиран анализ на съдържанието" 20.10.2011 436 780 305 746 132 750 305 746 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта BG051PO002-3.1.02-0036-C0001
Ефективност, отчетност и координация в съдебната система BG051PO002-1.5.02-0001-C0001
"Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства" BG161PO001-5.3.01-0059-C0001
Подобряване условията на труд в Сиела Норма АД BG051PO001-2.3.02-0399-C0001
Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища BG051PO002-1.5.03-0001-C0001
„Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лецинзии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване” BG051PO002-3.2.03-0009-C0001
„Разработване и въвеждане на Управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), финансирани по Оперативна програма „Транспорт” (2007-2013)” BG161PO004-5.0.01-0081-C0001
Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт BG051PO002-3.3.07-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз