Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131509441 Министерство на държавната администрация и административната реформа
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Аксаков" 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури 27.12.2007 1 635 347 1 635 347 0 1 635 347 14,97 Приключен
Ефективният контрол - залог за "умна", компетентна и професионална администрация 27.12.2007 1 419 974 1 419 974 0 1 419 974 11,97 Приключен
Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация 27.12.2007 1 527 824 1 527 824 0 1 527 824 12,00 Приключен
Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС 27.12.2007 7 399 339 7 399 339 0 7 399 339 14,97 Приключен
Разработване на среда, осигуряваща електронни разплащания в процеса за предоставяне на административни услуги по електронен път 27.12.2007 1 461 656 1 461 656 0 1 461 656 11,97 Приключен
Създаване на модерна и унифицирана визия на българската държавна администрация в контекста на членството на страната в Европейския съюз 27.12.2007 1 127 737 1 127 737 0 1 127 737 11,97 Приключен
Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите 27.12.2007 0 0 0 0 11,97 Приключен
Информационна кампания на ОПАК 2008 г. 27.12.2007 1 078 833 1 078 833 0 1 078 833 22,00 Приключен
Популяризиране на ОПАК във връзка с обособена позиция 6 - проект по Техническа помощ 01.07.2008 270 356 270 356 0 270 356 16,27 Приключен
Повишаване ефикасността на работата на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) 01.10.2008 37 262 37 262 0 37 262 15,00 Приключен
Ефективност на оценителните комисии по ОПАК за осигуряване на качествен оценителен процес 16.10.2013 205 111 205 111 0 205 111 81,93 Приключен
ІІ етап от изпълнението на Комуникационния план на ОПАК 07.05.2009 0 0 0 0 46,00 Прекратен
Укрепване на капацитета на Управляващия орган (УО) на ОПАК, Комитета за наблюдение (КН) на ОПАК и звеното за вътрешен одит на МДААР 07.05.2009 202 224 202 224 0 202 224 14,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз