Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.01-0001-C0001
Номер на проект: K07-22-1/23.11.2007
Наименование: Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС
Бенефициент: Министерство на държавната администрация и административната реформа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 27.12.2007
Дата на приключване: 20.03.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на уменията на служителите от цялата страна за работа с институциите на ЕС
Дейности: Изготвяне на техническо задание за възлагане изпълнението на дейности от проекта по ЗОП
Провеждане на обучение за водене на преговори в процеса на вземане на решения в ЕС
Провеждане на обучение за актуалното състояние на институционалната система на ЕС
Специализирано обучение по английски език за работа с институциите на ЕС
Информация и публичност
Извършване на външен одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 679 700 BGN
Общ бюджет: 7 399 339 BGN
БФП: 7 399 339 BGN
Общо изплатени средства: 7 399 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 399 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 823 488 BGN
2009 2 925 806 BGN
2010 0 BGN
2011 - 349 955 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 399 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 289 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 099 965 BGN
2009 2 486 935 BGN
2010 0 BGN
2011 - 297 462 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 289 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 109 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 723 523 BGN
2009 438 871 BGN
2010 0 BGN
2011 - 52 493 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 109 901 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой обучени служители за преговори на европейско ниво
Индикатор 2 брой обучени служители от администрацията за актуалното състояние на институционалната система на ЕС
Индикатор 3 брой служители, преминали 240-часово обучение по английски език
Индикатор 4 брой служители, посетили специализиран курс по английски във Великобритания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз