Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831144177 „Сектрон” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1125 София Гр.София,1125 бул. Г. М. Димитров 52
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обучението – гаранция за високия професионализъм на служителите в „Сектрон” ООД 08.10.2010 0 0 19 797 0 8,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Нов живот за миналото” BG161PO001-3.1.02-0097-C0001
„Внедряване на система за управление на информационната сигурност и ИТ услугите в “Хай Компютърс” ЕООД – гаранция за растеж” BG161PO003-2.1.08-0617-C0001
"По-сигурни и защитени на работа!" BG051PO001-2.3.03-0720-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз