Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0607-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07068
Наименование: Обучението – гаранция за високия професионализъм на служителите в „Сектрон” ООД
Бенефициент: „Сектрон” ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 01.08.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: осъществяване на кадровата политика на Кандидата, насочена към повишени изисквания към „качеството на труд и качеството на работната сила, повишаване производителността и адаптивността на заетите”, което напълно отговаря и на специфичните цели на Оперативната програма ”Развитие на човешките ресурси”. В резултат на повишената квалификация на работещите ще се постигнат по-високи нива на конкурентоспособност, подобряването на качеството на влагания труд и на качеството на живот на членовете на трудовия колектив, което ще засили както тяхното социално включване, така и социалните интеграционни процеси.
Дейности: Организиране на екип и ясно разпределение на задачите и отговорностите за управление на проекта (разпределение на задачите, подписване на договори)
Дейност 2 Техническо обезпечаване на Проекта с материали и консумативи за провеждане на обучението. Тръжни процедури (Определяне на комисия за провеждане на тръжните процедури, подготовка на документите за процедурите и графика за провеждането им.)
Изготвяне на детайлизиран учебен график (Определяне на целевите групи на участниците и изготвяне на графици за провеждане на обучението по съответните специалности).
Дейност 4 Провеждане на теоретично и практическо обучение; - по специалност „Оперативно счетоводство” (Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завършилите)
Дейност 5 Провеждане на теоретично и практическо обучение; - по специалност „Митническа и данъчна администрация” (Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завършилите).
Дейност 6 Провеждане на теоретично и практическо обучение; - по специалност „Търговия” (Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завършилите)
Дейност 7 Провеждане на теоретично и практическо обучение; - по специалност „Икономика и мениджмънт” (Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завършилите)
Дейност 8 Провеждане на теоретично и практическо обучение; - по специалност „Компютърна техника и технологии” Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завършилите)
Дейност 9 Провеждане на теоретично и практическо обучение; - по специалност „Компютърни мрежи” (Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завършилите)
Дейност 10 Провеждане на теоретично и практическо обучение -по ключова компетентност – Общуване на чужд език „Английски език”-1-ва група (Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завършили
Дейност 11 Провеждане на теоретично и практическо обучение -по ключова компетентност – Общуване на чужд език „Английски език”- 2-ра група (Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завършил
Дейност 12 Провеждане на теоретично и практическо обучение -по ключова компетентност – Общуване на чужд език „Английски език”- 3-та група (Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завършил
Дейност 13 Провеждане на теоретично и практическо обучение -по ключова компетентност – Общуване на чужд език „Английски език”- 4-та група (Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завършил
Дейност 14 Провеждане на теоретично и практическо обучение -по ключова компетентност – Общуване на чужд език „Английски език” – 5-та група (Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завърши
Дейност 15 Провеждане на теоретично и практическо обучение -по ключова компетентност – Общуване на чужд език „Английски език” – 6-та група (Провеждане на обучението по съответните графици, провеждане на изпит и издаване на документ на успешно завърши
Дейност 16 Изработване на табло за визуализация и идентификация (изготвяне на – 1 бр.табло)
Дейност 17 Изготвяне на рекламни листовки (отпечатване на 1000 бр. рекламни листовки за представяне на проекта);
Дейност 18 Провеждане на пресконференция. (Провеждане на една пресконференция за отчитане резултатите от проекта);
Дейност 19 Отчитане на проекта (Изготвяне на финален Технически и Финансов отчет)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 194 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 238 BGN
2011 - 9 238 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 852 BGN
2011 - 7 852 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 386 BGN
2011 - 1 386 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 19 797 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз