Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0230-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови перспективи за повишаване на конкурентоспособността на КАРИНА – 4 ООД
Бенефициент: “КАРИНА – 4” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Нови перспективи за повишаване на конкурентоспособността на КАРИНА – 4 ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Проектен старт
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на изпълнители за доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Финализиране на проекта
Дейност 5: Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интегрити Консултинг" ООД
"Юенг БГ" ООД
"Зонков" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 478 784 BGN
Общ бюджет: 680 500 BGN
БФП: 476 350 BGN
Общо изплатени средства: 476 350 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 476 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 476 350 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
476 350 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 404 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 404 898 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
404 898 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 453 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 453 BGN
Финансиране от бенефициента 205 193 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Индикатор 1: Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 7 Индикатор 2: Изпълнени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 8 Индикатор 3: Закупено ново технологично оборудване
Индикатор 9 Индикатор 4: Материали за визуализация на проекта
Индикатор 10 Индикатор 5: Изготвени финални отчети на проекта
Индикатор 11 Индикатор 6: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 12 Индикатор 7: Въведени нови технологии / продукти (общ брой):
Индикатор 13 Индикатор 8: Реализирани инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз