Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831020756 "АМЗ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Фредерик Жолио-Кюри" 16, бл.155
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Оценка на съответствието за стандарти EN253, EN448 и EN488 на продуктите на „Инстал инженеринг” и контролна система за тяхното изпитване BG161PO003-2.1.03-0081-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „БУЛМАТ” ЕООД чрез модернизация на производството. BG161PO003-2.1.06-0063-C0001
Технологична иновация в производството на PVC и технически профили BG161PO003-2.1.07-0068-C0001
Повишаване на конкурентноспособноста на ,, МАРС Армор”ООД, на международните пазари,чрез диверсификация и технологично обновление на производството BG161PO003-2.1.13-0385-C0001
Технологична модернизация на "Инстал Инженеринг СВ" ООД BG161PO003-2.1.13-0175-C0001
Устойчиво развитие на производството BG161PO003-2.1.13-0296-C0001
Подкрепа за приложните изследвания в Института по полимери за разработване на нови полимерни и композитни материали от неконвенционални суровинни източници с приложение в екологични, енергоспестяващи и свързани със здравето технологии BG161PO003-1.2.04-0096-C0001
"Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори" BG161PO003-1.2.04-0012-C0001
"Внедряване на иновации в "Марс Амор" ООД" BG161PO003-1.1.07-0113-C0001
Внедряване на иновации в „Инстал Инженеринг СВ” ООД BG161PO003-1.1.07-0432-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз