Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0175-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Бенефициент: "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация в „Инстал Инженеринг СВ” ООД
Дейности: Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация)
Дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 3 (Закупуване и въвеждане в експлоатация на машините и оборудването)
Дейност 4 (Вуализация- изработка и монтаж на обозначителни табели и поставяне на стикери на закупеното оборудване
Дейност 5 (Извършване на одит на проекта)
6. консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БЕСТ ПАРТНЪРС" ООД
"АМЗ" ООД
„СОЮЗ КОНСУЛТ” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 853 300 BGN
Общ бюджет: 1 218 720 BGN
БФП: 853 104 BGN
Общо изплатени средства: 853 104 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 853 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 170 660 BGN
2013 682 444 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
853 104 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 725 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 145 061 BGN
2013 580 077 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
725 138 BGN
В т.ч. Национално финансиране 127 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 599 BGN
2013 102 367 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 966 BGN
Финансиране от бенефициента 365 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 нови технологии.
Индикатор 8 нови продукти.
Индикатор 9 Подготвена техническа и тръжна документация
Индикатор 10 Проведена тръжна процедура за избор на изпълнители и сключване на договори
Индикатор 11 Закупени и въведени в експлоатация машини и оборудване
Индикатор 12 Изработка и монтаж на обозначителни табели по проекта
Индикатор 13 Изработка и поставяне на стикери на машините и оборудването
Индикатор 14 Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз