Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0432-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновации в „Инстал Инженеринг СВ” ООД
Бенефициент: "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновации в „Инстал Инженеринг СВ” ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация, провеждане на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори с изпълнители)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 (Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи)
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 (Визуализация - изработка и монтаж на обозначителни табели и поставяне на стикери на закупеното оборудване)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 (Извършване на одит на проекта)
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 783 942 BGN
Общ бюджет: 2 545 000 BGN
БФП: 1 783 942 BGN
Общо изплатени средства: 1 783 942 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 783 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 159 562 BGN
2015 624 380 BGN
1 783 942 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 516 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 985 628 BGN
2015 530 723 BGN
1 516 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 267 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 173 934 BGN
2015 93 657 BGN
267 591 BGN
Финансиране от бенефициента 761 058 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Подготвена техническа и тръжна документация
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнители и сключване на договори с изпълнители
Индикатор 9 (Д) Доставени и въведени в експлоатация дълготрайни активи
Индикатор 10 (Д) Изработка и монтаж на обозначителни табели по проекта
Индикатор 11 (Д) Изработка и поставяне на стикери на закупеното оборудване
Индикатор 12 (Д) Извършване на одит на проекта
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз