Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0063-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „БУЛМАТ” ЕООД чрез модернизация на производството.
Бенефициент: "БУЛМАТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е: „Повишаване на конкурентноспособността на Булмат ЕООД, чрез технологична модернизация на производството”.
Дейности: Дейност 1 Създаване организация за изпълнение на проекта
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик
Дейност 3 Закупуване и доставка на оборудване
Дейност 4 Монтаж, настройка и въвеждане в редовна експлоатация на доставеното оборудване
Дейност 5 Подготовка на предложение за кандидатстване
Дейност 6 Публикуване и информиране
Дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 465 850 BGN
Общ бюджет: 785 412 BGN
БФП: 431 977 BGN
Общо изплатени средства: 431 977 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 431 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 431 977 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
431 977 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 367 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 367 180 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
367 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 796 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 796 BGN
Финансиране от бенефициента 381 150 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Заповед за сформиране екип по изпълнение на проекта
Индикатор 9 Подходящи доставчици за планираното оборудване
Индикатор 10 Доставка на заявеното оборудване за проидводство, контрол и изпитване с определените технически и функционални характеристики
Индикатор 11 Въведени нови технологии/
Индикатор 12 Въведени нови продукти,
Индикатор 13 Обучен персонал за новото оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз