Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040015412 "КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС - ДИМИТРОВ,АЛИПИЕВ" СД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул."Христо Дюкмеджиев" 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на система за продуктово съответствие в "СТС Електроникс"ООД, стъпка към повишаване на конкурентоспособността на фирмата BG161PO003-2.1.02-0154-C0001
Консултации, оценка и инвестиции за осигуряване на съответствието на нови модели LAN комутатори с европейските хармонизирани изисквания BG161PO003-2.1.12-0453-C0001
Технологична модернизация на „Рейтекс Инженеринг”ООД BG161PO003-2.1.13-0184-C0001
"Разработване на прототип лъчево третиране на медицински и билогични материали" BG161PO003-1.1.05-0149-C0001
"Интерактивна Адресна пожарозащитна система" BG161PO003-1.1.05-0228-C0001
"Изследване и усъвършенстване на съществуващите и разработване на нови дистанционни методи и технологии за калибриране и ориентиране на метеорологични радари" BG161PO003-1.1.06-0075-C0001
"„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” " BG161PO003-1.1.07-0475-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз