Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0184-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на „Рейтекс Инженеринг”ООД
Бенефициент: „Рейтекс Инженеринг” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на „Рейтекс Инженеринг”ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Инвестиции в активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 0 Управление и изпълнение на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Консултантска услуга за разработване на Маркетингова стратегия на новите продукти
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 287 542 BGN
Общ бюджет: 408 572 BGN
БФП: 286 001 BGN
Общо изплатени средства: 286 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 286 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 286 001 BGN
2015 0 BGN
286 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 243 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 243 101 BGN
2015 0 BGN
243 101 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 900 BGN
2015 0 BGN
42 900 BGN
Финансиране от бенефициента 123 232 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 7 Въведени нови услуги
Индикатор 8 Общ пазарен дял на национално ниво
Индикатор 9 Общ пазарен дял на регионално ниво
Индикатор 10 Общ пазарен дял на местно ниво
Индикатор 11 Закупуване на 1 нова Технологична линия за производство на електронни модули и изделия чрез автоматизиран монтаж на SMD компоненти.
Индикатор 12 Разработена Маркетингова стратегия
Индикатор 13 Изработена и монтирана информационна табела
Индикатор 14 Изработени и поставени визуализационни стикери
Индикатор 15 Проведен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз