Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0453-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Консултации, оценка и инвестиции за осигуряване на съответствието на нови модели LAN комутатори с европейските хармонизирани изисквания
Бенефициент: "Смартком-България"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на този проект е повишаване ефективността и конкурентоспособността на дружеството чрез използване на подкрепата за постигане на съответствие на нови произвеждани продукти с хармонизираните европейски изисквания и свързаните с това технологично обновление.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Изпълнение на консултантските услуги по проекта (подготовка, провеждане на избор по 3 (три) оферти, договаряне, изпълнение, приемане и използване на резултата от консултантските услуги по проекта)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Изпълнение на инвестициите по проекта (подготовка, провеждане на тръжна процедура, договаряне, доставка, монтаж и пускане в действие на ДМА по проекта) ДМА И ДНМА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Изпълнение на сертификационните услуги по проекта (подготовка, провеждане на избор по 3 (три) оферти, договаряне, изпълнение, приемане и използване на резултата от сертификационните услуги – лабораторни изпитвани
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Осигуряване на визуализация и публичност на действията по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Оперативно управление, контрол и отчет на дейностите по проекта
Дейност 6 Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 550 BGN
Общ бюджет: 142 414 BGN
БФП: 106 811 BGN
Общо изплатени средства: 106 811 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 786 BGN
2014 26 025 BGN
2015 0 BGN
106 811 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 668 BGN
2014 22 121 BGN
2015 0 BGN
90 789 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 118 BGN
2014 3 904 BGN
2015 0 BGN
16 022 BGN
Финансиране от бенефициента 36 517 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 4 Брой документи за съответствие, отговарящи на изискванията на норматините документи (Сертификат или Декларация за съответствие), въведени в подкрепеното предприятие (брой)
Индикатор 5 Индикатор 1: Изпълнени анализи на продукти
Индикатор 6 Индикатор 2: Развити инструкции за подготовка и оценка на съответствието
Индикатор 7 Индикатор 3: Разработени Технически досиета
Индикатор 8 Индикатор 4: Инструктирани специалисти за изпълнение на оценка на съответствието
Индикатор 9 Индикатор 5: Изпълнени вътрешни оценки на съответствието на LAN комутатори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз