Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0154-C0001
Номер на проект: ВТ/QMS/005/15.01.2008
Наименование: Внедряване на система за продуктово съответствие в "СТС Електроникс"ООД, стъпка към повишаване на конкурентоспособността на фирмата
Бенефициент: "СТС Електроникс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „СТС Електроникс” ООД, чрез извършване оценка на съответствието и поставяне на СЕ маркировка за произвежданите от фирмата изделия за покриване изискванията на международен стандарт EN 60947-5-2, сертифициране по стандарт EN 60079 и инвестиционна подкрепа за закупуване на контролни системи за мониторинг, предоставящи възможност на фирмата да увеличи продажбите си на пазарите от ЕС
Дейности: Сформиране на екип и подготовка за изпълнение на проекта Сформиране на екип и подготовка за изпълнение на проекта
Избор на подизпълнители Избор на подизпълнители
Доставка на оборудването, предмет на инвестиционната подкрепа Доставка на оборудването, предмет на инвестиционната подкрепа
Извършване изпитвания на изделията на фирмата за получаване на декларация даваща право на фирмата да постави СЕ маркировка Извършване изпитвания на изделията на фирмата за получаване на декларация даваща право на фирмата да постави СЕ маркировка
Публичност Публичност
Одит на проекта Одит на проекта
Отчетност и контрол Отчетност и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 075 BGN
Общ бюджет: 61 097 BGN
БФП: 30 549 BGN
Общо изплатени средства: 30 549 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 549 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 549 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 966 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 966 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 582 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 582 BGN
Финансиране от бенефициента 38 075 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз