Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131056539 Прайм Технолджис
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София У.л.”Купените” 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване на система за управление на информационната сигурност съгласно международния стандарт ISO 27001" BG161PO003-2.1.02-0009-C0001
Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите BG051PO002-1.5.02-0003-C0001
Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на оборудване, което да подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган BG161PO002-1.2.01-0007-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на системи за управление в Маркдата ООД BG161PO003-2.1.12-0232-C0001
"Разработване и внедряване на иновативна система за мониторинг на вибрации и налагането й на пазара" BG161PO003-1.1.03-0051-C0001
Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение на НБУ BG051PO001-4.3.04-0037-C0001
Актуалицюзация на учебните програми в НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново в съответствие с изискванята на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0011-C0001
Създаване и апробиране на нова специализация "Жилищна политика" по програма "Архитектура" - департамент "Дизайн и архитектура" на Нов български университет BG051PO001-3.1.07-0057-C0001
„Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за управление на комуникационната, хардуерната и технологичната инфраструктура на НАП” BG051PO002-2.2.09-0013-C0001
"Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" BG051PO001-3.3.06-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз