Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0037-C0001
Номер на проект: Д01-3904/08.04.2013
Наименование: Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение на НБУ
Бенефициент: Нов български университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 08.04.2013
Дата на приключване: 29.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно интегриране на информационните и комуникационни технологии в системите на образование и обучение в Европа.
Дейности: Дейност 8 Подготовка Избор на изпълнител за осъществяване на ремонтни дейности за привеждане на видео-залите в експлоатационенн вид
Дейност 4 Подготовка Избор на изпълнител за изработка на модул за обучение за работа с електронната система на преподаватели от ЦДЕО към НБУ
Дейност 10 Подготовка Избор на изпълнител за изграждане на система за видео-конферентна връзка и интеграция с останалите системи.
Дейност 11 Изпълнение Обучаване на преподавателски и административен и технически персонал и студенти за работа със система за видео-конферентна връзка.
Дейност 6 Подготовка Изборна изпълнител за изработка на модул
Дейност 5 Изпълнение Обучение на преподавателите от ЦДЕО към НБУ за работа със системата за електронно обучение.
Дейност 9 Изпълнение Осигуряване на необходимите технически и технологични материали и софтуер за привеждане на видео-залите в технологичен експлоатационен вид.
Дейност 12* Изпълнение Осигуряване на публичност на проекта и представяне на резултатите от дейностите.
Дейност 8 Изпълнение Ремонтни дейности за привеждане на видео-залите в експлоатационенн вид
Дейност 9 Подготовка Избор на изпълнител за осигуряване на необходимите технически и технологични материали и софтуер за привеждане на видео-залите в технологичен експлоатационен вид.
Дейност 3 Изпълнение Методика, организиране и контрол на процеса по създаване на мултимедийни електронни учебници.
Дейност 2 Подготовка Избор на изпълнител за техническата изработка на мултимедийните електронни учебници.
Дейност 4 Изпълнение Изработка на модул за обучение за работа с електронната система на преподавателите от ЦДЕО към НБУ
Дейност 12 Подготовка Осигуряване на публичност на проекта и представяне на резултатите от дейностите.
Дейност 6 Изпълнение Изработка на модул
Дейност 13 Изпълнение Включване на целевите групи в различни форми на дистанционно обучение.
Дейност 7 Изпълнение Обучение на студенти за работа с електронната система за дистанционно обучение.
Дейност 10 Изпълнение Избор на изпълнител за изграждане на система за видео-конферентна връзка и интеграция с останалите системи.
Дейност 1 Изпълнение Създаване на съдържание на мултимедийните електронни учебници.
Дейност 2 Изпълнение Техническа изработка на мултимедийни учебници.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 769 437 BGN
Общ бюджет: 656 234 BGN
БФП: 656 234 BGN
Общо изплатени средства: 656 220 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 656 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 153 887 BGN
2014 113 157 BGN
2015 389 175 BGN
656 220 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 557 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 130 804 BGN
2014 96 184 BGN
2015 330 799 BGN
557 787 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 083 BGN
2014 16 974 BGN
2015 58 376 BGN
98 433 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз