Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131573561 "Сертифика"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. " Христо Белчев" 45, вх. Б, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентноспособността на НИТЕКС ЕООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0003-C0001
"Повишаване конкурентноспособността на РУСЕГАЗ ЕООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0041-C0001
Подобряване конкурентноспособността на "Алфа-3" ООД на европейските пазари чрез внедряване и сертифициране на система за управление на качеството BG161PO003-2.1.02-0114-C0001
Разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Омега-Б-Г ” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0378-C0001
Въвеждане на международно признати стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS) и БДС EN ISO 27001:2007 във „Вектор 97” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0380-C0001
„Подобрена конкурентоспособност на ИП „БенчМарк Финанс” АД на националния и международния пазар” BG161PO003-2.1.12-0421-C0001
По-високо качество, по-добри пазарни позиции за Белослава ЕООД BG161PO003-2.1.12-1197-C0001
Подобряване условията на труд в "Белопейпър" ЕООД гр. Костенец BG051PO001-2.3.02-0329-C0001
Подобряване условията на труд в " СКИТИЯ 1 ГТ" ЕООД, гр.Генерал Тошево BG051PO001-2.3.02-0322-C0001
"Подобряване на условията и безопасността на труда на ДКЦ 1 - Плевен" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0096-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз