Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0114-C0001
Номер на проект: ЕН/QMS/004/15.01.2008
Наименование: Подобряване конкурентноспособността на "Алфа-3" ООД на европейските пазари чрез внедряване и сертифициране на система за управление на качеството
Бенефициент: "Алфа -3"ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: подобряване конкурентноспособността на „Алфа -3” ООД на европейските пазари чрез внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в частност ISO 9001:2000, а специфичната цел е повишаване качеството на продукцията контрол на качеството на всички етапи от производсвения процес.
Дейности: Тръжна процедура за избор на консултираща фирма Тръжна процедура за избор на консултираща фирма
Внедряване на ISO 9001:2000 Внедряване на ISO 9001:2000
Сертифициране по ISO 9001:2000 Сертифициране по ISO 9001:2000
Тръжна процедура за избор на доставчик Тръжна процедура за избор на доставчик
Доставка на измервателните уреди Доставка на измервателните уреди
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Информационни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромаркет БРД ООД
"Сертифика"ООД
"ТУФ Консулт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 002 BGN
Общ бюджет: 55 420 BGN
БФП: 27 593 BGN
Общо изплатени средства: 27 593 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 593 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 593 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 454 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 454 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 139 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 139 BGN
Финансиране от бенефициента 41 348 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз