Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127503653 „ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ”
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен Ул”Климент Охридски” 35
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентноспособността на "Румедит" ЕООД - сертифициране на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0148-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на „Възход” ЕООД, с. Мусомище, чрез модернизация на производството и закупуване на съвременно оборудване за хлебопроизводство” BG161PO003-2.1.04-0023-C0001
Повишаване конкурентните предимства на „Хан Крум” АД BG161PO003-2.1.03-0104-C0001
"Повишаване на конкурентните предимства на "Интер Консулт Груп" ООД чрез гарантиране на сигурността на информацията в организацията" BG161PO003-2.1.03-0269-C0001
"Градация на фирма чрез покриване на международно признати стандарти за качество" BG161PO003-2.1.03-0322-C0001
Насърчаване на устойчивото развитие и конкурентните предимства на Мираж Груп ООД BG161PO003-2.1.03-0102-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на РИНКО-ИНТЕРИОР ЕООД чрез модернизиране на технологичното оборудване и диверсифициране на продукцията" BG161PO003-2.1.04-0363-C0001
Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен BG161PO001-1.1.09-0010-C0001
Подобряване на капацитета на „ИТ Пролет” за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии BG161PO003-2.1.06-0455-C0001
--- BG161PO003-2.1.06-0143-C0001
Устойчиво развитие чрез технологична модернизация на производството на „ДЕККО” ЕООД BG161PO003-2.1.06-0538-C0001
„РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ОБЛАЧНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДОСТАВЯЩА ИНФОРМАЦИОННИ И ИЗЧИСЛИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ" BG161PO003-2.1.06-0596-C0001
„Технологична модернизация в „Ирида МС” ООД” BG161PO003-2.1.06-0591-C0001
Разширяване на пазарните позиции на „ЕВО” ООД и подобряване на качеството на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.06-0492-C0001
Усъвършенстване на дейността на "С плюс С – С.Тимева” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на система за управление съгласно стандарт ISO BG161PO003-2.1.08-0242-C0001
Информационната сигурност - ключ към подобряване на управлението в "Дилком България" ООД BG161PO003-2.1.08-0040-C0001
„Апекс-сервиз” ООД - конкурентноспособна и отговорна компания, ангажирана с каузата за опазване на околната среда и безопасността на продуктите BG161PO003-2.1.08-0374-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Ти Ем Ти” ООД чрез разширяване на дейността и разнообразяване на асортимента от трикотажни изделия BG161PO003-2.1.06-0092-C0001
Извеждане на "ЕВО"ООД като телекомуникационен лидер на регионалния пазар в северно-централен район. BG161PO003-2.1.11-0103-C0001
Технологична модернизация - пътят към разширяване обхвата на цифровото предлагане на "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД BG161PO003-2.1.11-0122-C0001
Подкрепа за технологична модернизация в ЕТ Деян Маджаров - МАДЛОК BG161PO003-2.1.13-0464-C0001
Дилком България ООД- модерна компания от печатния сектор BG161PO003-2.1.13-0452-C0001
Модернизиране на производствения процес в СИДИ-92 ЕООД BG161PO003-2.1.13-0526-C0001
Нова технологична модернизация за Телекабел АД BG161PO003-2.1.13-0393-C0001
Подкрепа за технологична модернизация в „НИКИ“ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0525-C0001
Технологичната модернизация – ключ за повишаване на производителността и конкурентоспособността на ИРИМ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0455-C0001
Ново технологично оборудване за „Ти Ем Ти” ООД BG161PO003-2.1.13-0074-C0001
«ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТИСИНА ЕООД» BG161PO003-2.1.06-0277-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз