Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 817039994 ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово бул." МОГИЛЬОВ " No 79
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на условията на труд в СД ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ 03.07.2012 194 666 194 666 0 194 666 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0009-C0001
Внедряване на система за продуктово съответствие в "СТС Електроникс"ООД, стъпка към повишаване на конкурентоспособността на фирмата BG161PO003-2.1.02-0154-C0001
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0078-C0001
Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0058-C0001
"Разширение на производствената дейност на „Еко Проект”ООД чрез внедряване на екструзионна линия за двуслойни полиетиленови тръби с големи диаметри" BG161PO003-2.1.04-0174-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Еко проект ООД чрез допълване и обогатяване на продуктовия асортимент BG161PO003-2.1.06-0417-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на СТС ЕЛЕКТРОНИКС ООД чрез обновяване и модернизация на средствата за производство. BG161PO003-2.1.06-0055-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на ЕТ Баджо – Венко Баджаров чрез въвеждане на съвременни високотехнологични решения за обработка на стъкло с цел разширяване на дейността и диверсификация на продукта. BG161PO003-2.1.06-0421-C0001
Повишаване ефективността на "Мазалат" ЕООД" BG161PO003-2.1.06-0280-C0001
"Технологична модернизация на варово производство" BG161PO003-2.1.06-0286-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Медико ЕООД чрез внедряване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0051-C0001
Повишаване на ефективността на управление на производствените процеси в Елит – Стил ЕООД BG161PO003-2.1.12-0868-C0001
Разширяване дейността на „Еко проект” ООД с помощта на ново оборудване BG161PO003-2.1.13-0238-C0001
Инвестиране в по-добри условия на труд в Техномат Меркурий ЕООД BG051PO001-2.3.02-0065-C0001
Подобряване на условията на труд в "Трансвагон" АД BG051PO001-2.3.02-0310-C0001
Подобряване условията на труд в "ДМ Бетон" ООД BG051PO001-2.3.02-0085-C0001
Подобряване на условията на труд в ЕСО АД BG051PO001-2.3.02-0374-C0001
"Развиване на самостоятелна стопанска дейност чрез въвеждане на конкурентен вид производство за печат на пълноцветни етикети и ръстови марки в гр. Трявна" BG051PO001-1.2.03-0169-C0001
Заедно BG051PO001-1.1.10-0008-C0001
«ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТИСИНА ЕООД» BG161PO003-2.1.06-0277-C0001
"Подобряване условията на труд в "БИПА" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1122-C0001
"Подобряване на условията на труд в "САКСО БГ" ООД" BG051PO001-2.3.03-1111-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Елит-Стил" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1095-C0001
""ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД - с грижа за всеки работник" BG051PO001-2.3.03-1129-C0001
"Ново бъдеще за 20 младежи чрез предоставяне на обучение и осигуряване на заетост" BG051PO001-1.1.13-0498-C0001
"Младежки перспективи чрез трудова заетост" BG051PO001-1.1.13-0496-C0001
"Конкурентоспособност с енергоефективни технологии в "САКСО БГ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0078-C0001
На път към устойчива българска икономика BG051PO001-2.2.03-0340-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз