Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0868-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на ефективността на управление на производствените процеси в Елит – Стил ЕООД
Бенефициент: "Елит-Стил" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да повиши на конкурентоспособността и ефективността на „Елит Стил” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите в предприятията (ERP система) като фактор за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на пазара.
Дейности: Дейност 1 Избор на доставчик за внедряването на система за управление на ресурсите в предприятието (ERP система)
Дейност 2 Внедряване на система за управление на ресурсите в предприятието (ERP система)
Избор на доставчик за доставка на ІТ оборудване – сървър
Дейност 4 Доставка на ІТ оборудване – сървър
Дейност 5 Удостоверяване на внедряването на системата за управление на ресурсите в предприятието (ERP система)
Дейност 6 Мерки за публичност и информираност
Дейност 7: консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 993 BGN
Общ бюджет: 94 705 BGN
БФП: 70 934 BGN
Общо изплатени средства: 70 934 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 934 BGN
2015 0 BGN
70 934 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 294 BGN
2015 0 BGN
60 294 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 640 BGN
2015 0 BGN
10 640 BGN
Финансиране от бенефициента 25 131 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Създадени инвестиции
Индикатор 5 Печалба .
Индикатор 6 Приходи от продажби
Индикатор 7 :Закупено оборудване - сървър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз