Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831496285 Петрол АД
Седалище Област: София град Община: Столична 1000 София район Лозенец,бул."Черни връх" 43
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обучение на заетите - инвестиция в развитието на фирмата 07.04.2008 184 825 129 378 69 667 129 378 13,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
Консервационни дейности за целеви видове от директивата за птиците на Европейския съюз - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България BG161PO005-3.0.01-0060-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград BG161PO002-3.3.02-0008-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК BG161PO002-3.3.02-0024-C0001
Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин BG051PO001-5.1.04-0045-C0001
Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в хипермаркети 'Мастерхаус" на ЕООД "Бошнаков" за период от 12 месеца BG051PO001-2.2.03-0254-C0001
У дома – най-доброто за децата BG051PO001-5.2.12-0010-C0001
"На път - Близо до работа" BG051PO001-2.2.03-0055-C0001
Предоставяне на организиран транспорт на заетите в „САВИМЕКС” ЕООД от и до работното им място BG051PO001-2.2.03-0071-C0001
За по-светло бъдеще BG051PO001-2.2.03-0410-C0001
Транспорт до работа във "Фригопан" ООД BG051PO001-2.2.03-0161-C0001
Организиран транспорт на заети лица в "ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2" ЕООД BG051PO001-2.2.03-0163-C0001
Европейски мерки за транспортна обезпеченост в хотел Биляна Бийч BG051PO001-2.2.03-0240-C0001
Доставяне на социална услуга "организиран транспорт" на служителите в „Бар” ЕООД BG051PO001-2.2.03-0153-C0001
Организиране на транспорта на заетите лица в "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД BG051PO001-2.2.03-0182-C0001
Предоставяне на организиран транспорт на заетите във "ВРЗ-99" АД от и до работното им място BG051PO001-2.2.03-0179-C0001
Удобство и сигурност на път до месторабота и обратно BG051PO001-2.2.03-0388-C0001
Стимулиране запазването на заетостта на персонала на МБАЛ Авис Медика ООД и Андрееви ООД чрез осигуряване на транспорт до и от работното място BG051PO001-2.2.03-0362-C0001
Насърчаване на географската мобилност на работниците заети в "ДИМИТРОВ" ООД чрез осигуряване на транспорт до и от работното място BG051PO001-2.2.03-0356-C0001
Осигуряване от работодателя на организиран транспорт до и от работното място за заетите в БОРИМА АД лица за период от 12 месеца BG051PO001-2.2.03-0373-C0001
Транспорт на служителите на "Български пощи" ЕАД до и от Български разменно сортировъчен център BG051PO001-2.2.03-0083-C0001
На път към устойчива българска икономика BG051PO001-2.2.03-0301-C0001
Насърчаване на географската мобилност,чрез осигуряване на организиран транспорт до и от АКЗ - БУРГАС ЕООД BG051PO001-2.2.03-0227-C0001
Заедно на път BG051PO001-2.2.03-0415-C0001
Повишаване на териториалната и географската мобилност на "ЕЛИТ - МОНТАЖ" ООД чрез съобразяване с потребностите на персонала и осигуряване на транспорт от и до работното място по местоживеене на лицата BG051PO001-2.2.03-0300-C0001
Осигуряване на транспорт на служителите в хотел "Марина Гранд Бийч", к. к. Златни пясъци BG051PO001-2.2.03-0053-C0001
Устойчивост на заетостта във фирма "Бел-РС" ООД чрез подкрепа за географска мобилност на персонала BG051PO001-2.2.03-0027-C0001
Насърчаване запазването на заетостта на ежедневно пътуващите работници на ВИКТОРС 11 ЕООД чрез осигуряване на социална придобивка под формата на организиран транспорт BG051PO001-2.2.03-0366-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз