Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130168396 "АНТИПОДЕС" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРВЕНА СТЕНА No 46
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
X3 International – иновативно средство за финансов анализ BG161PO003-1.1.04-0010-C0001
“Въвеждане на стандартизирани системи за управление ISO 14 001:2004, SA 8000:2001, ISO/IEC 27 001:2006 и въвеждане на софтуерна ERP/CRM система за управление на бизнеса” BG161PO003-2.1.12-0102-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на „УниПек” ООД чрез въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите BG161PO003-2.1.12-0262-C0001
"WebCad" - иновативен уеб базиран софтуер за създаване и визуализация на различни иновативни решения" BG161PO003-1.1.03-0018-C0001
Разработване на алгоритъм за прилагане на Метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда BG161PO003-1.1.06-0024-C0001
"Виртуална клиника" BG161PO003-1.1.07-0115-C0001
Внедряване на иновативен процес в „Нет-Сърф.Нет” ООД BG161PO003-1.1.07-0441-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз