Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0010-C0001
Номер на проект: 2ИПП-00-02-7/07.03.2011
Наименование: X3 International – иновативно средство за финансов анализ
Бенефициент: "Балкан сървисис" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.10.2011
Начална дата: 11.11.2011
Дата на приключване: 11.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел Повишаване на иновативния капацитет на иновационната дейност на „Балкан Сървисис” ООД чрез подкрепа при внедряването на иновативното софтуерно приложение – „X3 International” и осигуряване на успешната му пазарна реализация.
Дейности: дейност 1 Изготвяне на тръжна документация, публикуване на обяви
дейност 2 Събиране, оценка и класиране на получените оферти
дейност 3 Подписване на договори с избрания подизпълнител
Дейност 4 Закупуване на сървърни конфигурации
Дейност 5 Закупуване на лицензи
Дейност 7 Извършване на проучване на пазара и анализ
Дейност 6 Закупуване на база данни
Дейност 8 Извършване на услуги относно съпоставимост на финансовите отчети
Дейност 9 Извършване на услуги от инжинерно-технически характер
Дейност 10 Разработване на уеб портал за ползване на иновативния продукт
дейност 11 Визуализация на проекта
дейност 12 Отчитане на проекта
дейност 13 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 433 526 BGN
Общ бюджет: 710 700 BGN
БФП: 433 190 BGN
Общо изплатени средства: 433 190 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 433 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 433 190 BGN
2015 0 BGN
433 190 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 368 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 368 212 BGN
2015 0 BGN
368 212 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 979 BGN
2015 0 BGN
64 979 BGN
Финансиране от бенефициента 277 686 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти/услуги (брой)
Индикатор 9 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 10 Подобрение на пазарните позиции на национално ниво
Индикатор 11 Подобрение на пазарните позиции на международно ниво
Индикатор 12 Увеличение на приходите от износ
Индикатор 13 Увеличение на удовлетвореността на клиентите
Индикатор 14 Нарастване на производствения капацитет на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз