Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0441-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативен процес в „Нет-Сърф.Нет” ООД
Бенефициент: "НЕТ-СЪРФ.НЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен процес в „Нет-Сърф.Нет” ООД
Дейности: Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация, провеждане на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 2 (Придобиване и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА))
Дейност 3 (Придобиване /разработване на софтуерна система за управление на технологични процеси за интернет услуги (ДНА))
Дейност 4 (Визуализация - изработка и монтаж на обозначителна табела и поставяне на стикери на закупеното оборудване)
Kонсултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АНТИПОДЕС" ЕООД
"БЕСТ ПАРТНЪРС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 274 608 BGN
Общ бюджет: 305 000 BGN
БФП: 274 500 BGN
Общо изплатени средства: 274 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 274 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 274 500 BGN
274 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 233 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 233 325 BGN
233 325 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 41 175 BGN
41 175 BGN
Финансиране от бенефициента 30 512 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Подготвена техническа и тръжна документация
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Проведена процедура за избор на изпълнители и сключване на договори с изпълнители
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Придобиване и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА)
Индикатор 11 (Д) Индикатор 7: Придобита/разработена софтуерна система за управление на технологични процеси за интернет услуги (ДНА)
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Изработка и монтаж на обозначителна табела
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: Изработка и поставяне на стикери на закупеното оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз