Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131291739 Институт за подпомагане и развитие
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1142 София бъл. "Васил Левски" 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Постигане на по-добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните администрации от СЗР BG051PO002-1.2.04-0008-C0001
Общинска администрация гр. Варна – прозрачен, компетентен, динамичен и интерактивен партньор на бизнеса BG051PO002-1.4.02-0005-C0001
Укрепване на капацитета на неправителствените организации за сътрудничество и диалог с общинските администрации по проблемите на местното устойчиво развитие BG051PO002-2.3.02-0049-C0001
Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община Симитли BG051PO002-3.1.02-0154-C0001
Повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и административни структури/ звена в Община Бяла и Община Ценово BG051PO002-1.1.04-0064-C0001
Община Белослав с висока професионална компетентност на администрацията, ориентирана към по-резултатно изпълнение на задълженията. BG051PO002-2.2.15-0097-C0001
Община Павликени - професионална компетентност на администрацията за по-резултатно изпълнние на задълженията. BG051PO002-2.2.15-0078-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз