Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130273618 Национална агенция за професионално образование и обучение
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение 12.06.2009 385 812 385 812 0 385 812 29,00 Приключен
Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение 08.05.2013 1 708 608 1 708 608 0 1 708 607 26,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията 05.06.2013 55 638 55 638 0 55 638 12,00 Приключен
Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса 03.02.2014 302 293 302 293 0 302 293 18,00 Приключен
Развитие на придобитите от служителите на Националната агенция за професионално образование и обучение умения чрез надграждащи обучения, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията 01.10.2014 22 162 22 162 0 22 162 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение 29.03.2012 19,37 Прекратен
Нова възможност за моето бъдеще 27.11.2012 33,57 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз