Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121513231 Висш Съдебен Съвет
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул. Съборна 9
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие 03.11.2008 1 427 302 1 427 302 0 1 427 302 12,00 Приключен
Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители 03.11.2008 1 725 376 1 725 376 0 1 750 745 12,00 Приключен
Ефективност, отчетност и координация в съдебната система 23.07.2009 848 134 848 134 0 848 134 24,00 Приключен
Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт 04.09.2012 392 700 392 700 0 392 700 24,33 Приключен
Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС 10.05.2013 983 678 983 678 0 983 678 30,10 Приключен
Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС 15.11.2013 581 313 581 313 0 581 313 19,23 Приключен
Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система 04.12.2013 402 836 402 836 0 402 836 21,30 Приключен
Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт 27.12.2013 799 092 799 092 0 799 092 24,47 Приключен
Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИС и КАОСНОСВ 13.03.2014 234 892 234 892 0 234 892 18,30 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост” 03.12.2013 18,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз