Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000193460 Община Роман
Седалище Област: Враца Oбщина: Роман 3130 Роман бул. "Христо Ботев" № 136
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Вижте ме, аз съм един от вас" 19.06.2009 146 428 146 428 0 146 249 14,00 Приключен
“Грижа в семейна среда за достоен и независим живот на самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания в община Роман” 24.06.2009 95 089 89 612 6 852 86 712 12,00 Приключен
Прилагане на мелки за енергийна ефективност в образователната среда в ОДЗ "Зора" и СОУ "Васил Левски" гр.Роман 13.12.2010 1 101 470 1 038 549 76 525 882 767 24,00 Приключен
Защита на населението на град Роман от наводнения при преминава на река Искър през града 01.06.2011 921 779 921 779 0 875 690 39,10 Приключен
Изграждане на Общинско звено за помощ и грижа в дома - Роман 28.11.2012 150 839 150 839 0 140 226 15,00 Приключен
Повишаване компетентността и ефективността на администрацията на Община Роман, чрез обучения в професионални и ключови компетенции 22.05.2013 77 184 77 184 0 77 184 12,00 Приключен
Оптимизиране на структурата на общинска администрация Роман чрез извършване на функционален анализ 27.09.2013 81 554 81 554 0 81 554 12,17 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Роман 29.10.2013 57 019 57 019 0 57 019 9,00 Приключен
Община Роман – по-компетентни и мотивирани общински служители 20.08.2014 55 006 55 006 0 55 006 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Център за информиране, консултиране, подкрепа и обучение на деца в гр.Враца" 17.06.2009 14,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит" 11.07.2012 51,40 Приключен
Враца - врата към древността 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз