Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0106-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане и пазарно позициониране на Клъстер за дентална квалификация и развитие
Бенефициент: "Обединение за дентална квалификация и развитие" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане и пазарно позициониране на Клъстер за дентална квалификация и развитие
Дейности: Дейност 6 Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера
Дейност 9 Разработване на проучвания и стратегии
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 8. Участия в национални и международни изложения и панаири свързани с популяризиране дейността на клъстера
Дейност 7 Изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничеството с други клъстери
Дейност 3. Организаране на обучения
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 2 Ресурсно обезпечаване на клъстера
Дейност 5. Популяризиране името (марката) на клъстера
Дейност 1 Осигуряване на персонал за административното тяло на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 251 835 BGN
Общ бюджет: 256 147 BGN
БФП: 206 936 BGN
Общо изплатени средства: 153 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 354 BGN
2015 105 718 BGN
153 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 251 BGN
2015 89 860 BGN
130 112 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 103 BGN
2015 15 858 BGN
22 961 BGN
Финансиране от бенефициента 68 134 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Изградено административно тяло на клъстера
Индикатор 7 Брой ново привлечени членове на клъстера
Индикатор 8 Създадени интернет страница
Индикатор 9 Изработени маркетингова, инвестиционна и обща и др. стратегии
Индикатор 10 Създадени обща марка
Индикатор 11 Изготвени рекламни брошури и каталози
Индикатор 12 Информационно табло за визуализация на проекта
Индикатор 13 Участие в транснационални мрежи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз