Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176444236 ДЗЗД “БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛ 2012”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. “Джеймс Баучер” 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово BG161PO001-3.1.03-0028-C0001
Интегрирана система за градски транспорт на град Русе BG161PO001-1.5.03-0005-C0001
"Реки на времето" BG161PO001-3.2.02-0029-C0001
„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар» BG161PO001-3.2.02-0018-C0001
Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево BG161PO001-3.2.02-0037-C0001
Уикенд Северозапада BG161PO001-3.2.02-0039-C0001
Долината на Струма BG161PO001-3.2.03-0023-C0001
Туристически район "Рила" BG161PO001-3.2.03-0021-C0001
„Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” BG161PO001-3.2.03-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз