Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202239136 Бизнес стил консулт ЕООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Тунджа 8675 Стара река с.Стара река, ул.Тунджа №1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд във фирма "Кан Учтетехспорт България" ООД, чрез извършване на анализ на състоянието, проектиране на организацията на трудовата дейност, внедряване на аспирационна система и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-добри качества BG051PO001-2.3.02-0404-C0001
Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на ХЕГРА Д ЕООД чрез анализ и проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущ ремонт в шивашко-матрачен цех, осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност BG051PO001-2.3.02-0401-C0001
''Подобряване условията на труд в "Синтер-М''АД чрез извършване на анализ,закупуване на машини за премахване на праха и замърсяванията в производствените помещения и закупуване на ЛПС и работно облекло с по-добри качества'' BG051PO001-2.3.03-1144-C0001
''Усъвършенстване организацията и условията на труд в ''Браян Термоизол''ЕООД за повишаване ефективността и мотивацията на работещите в предприятието.'' BG051PO001-2.3.03-1166-C0001
Безопасни и здравословни условия на труд - право на всички BG051PO001-2.3.03-1176-C0001
Подобряване на условията на труд в "ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1173-C0001
"Подобряване условията на труд в МБАЛ "СВ. ЙОАН РИЛСКИ" ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа" BG051PO001-2.3.03-1168-C0001
''Подобряване условията на труд във фирма ''Хидросистем'' ЕООД чрез извършване на анализ,инсталиране на котел,осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-добри качества.'' BG051PO001-2.3.03-1172-C0001
"По-добри условия на труд-по-висока производителност" BG051PO001-2.3.03-1171-C0001
Стартиране на самостоятелна стопанска дейност - "ХОУМ ЦЕНТЕР" BG051PO001-1.2.03-1052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз