Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202136182 "Стил-Алтънджиян" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас, ул. "Съединение" № 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване безопасността на трудовия процес в "Бургас авто" АД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущ ремонт в автосервизно хале и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност BG051PO001-2.3.02-0249-C0001
Подобряване условията на труд и повишаване производителността в ИМОТИ ЕООД чрез техническо обезопасяване на технологичния процес и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло на заетите в предприятието BG051PO001-2.3.02-0389-C0001
Повишаване адаптивността на персонала в "Хляб и хлебни изделия" ЕООД гр. Бургас BG051PO001-2.1.15-0033-C0001
Повишаване безопасността на трудовия процес в Йордан Мишев АД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества BG051PO001-2.3.02-0403-C0001
Обезопасяване на трудовия процес в складова База 1 чрез модернизиране на пожаро-известителна система и осигуряване на работни облекла и лични предпазни средства с по-висока степен на защита за 145 работещи в АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД BG051PO001-2.3.02-0402-C0001
Подобряване условията на труд и обезопасяване на технологичния процес в ИНКОМ ПВ ООД чрез осигуряване на специални работни облекла и лични предпазни средства с по-висока степен на защита от съществуващите BG051PO001-2.3.02-0393-C0001
Oптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Приморско BG051PO002-1.1.04-0010-C0001
"ПАРТНЬОРИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ - квалификационни услуги и обучения на заетите лица в ДИАНА КОМЕРС - 1 ЕООД, АКВАГРУП-ХИТ ООД и КО И КО ЕООД" BG051PO001-2.1.16-0015-C0001
Стабилна заетост и повишаване на производителността на заетите лица в "Захарни заводи" АД, чрез обучение BG051PO001-2.1.16-0087-C0001
"Усъвършенстване организацията и условията на труд в "ЕТ "ГЕОРГ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"" BG051PO001-2.3.03-1136-C0001
Подобряване безопасността на труда в Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД BG051PO001-2.3.03-1027-C0001
Подобряване условията на труд в "Пътни строежи 2001" АД в съответствие с европейските изисквания за безопасност и здраве при работа BG051PO001-2.3.03-0569-C0001
"Обучение, заетост и нови работни места за безработни младежи" BG051PO001-1.1.13-0479-C0001
''Подобряване условията на труд в ''Тетбрюле 2'' ООД чрез проектиране на трудовата дейност,внедряване и сертифициране на система на стандарт BS OHSAS 18 001:2007 и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност.'' BG051PO001-2.3.03-1152-C0001
Разработване и изпълнение на политики в община Приморско, чрез анализ и ефективен диалог със заинтересованите страни BG051PO002-1.3.07-0127-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз