Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831855172 "Модус Консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Христо Смирненски 78, ет.4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Въвеждане на Интегрирана Система за Управление (ИСУ), съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 на Модус Консулт ЕООД 01.06.2011 57 085 42 814 15 550 42 814 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на библиотечно - информационен център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет - София. BG161PO001-1.1.07-0011-C0001
Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център. BG161PO001-1.1.07-0023-C0001
Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението BG161PO001-1.4.05-0055-C0001
Мерки за предотвратяване на наводнения в община Правец, включващо корекция на р. Скърнавска и р. Витомерица, гр. Правец BG161PO001-4.1.04-0075-C0001
Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в регулацията на село Дълбок извор, община Първомай BG161PO001-1.4.06-0047-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София BG161PO001-1.4.07-0010-C0001
Подобряване на енергийната ефективност в ЦДГ "Слънчице" с.Калугерово и ОУ "Кочо Честимински" с.Динката, община Лесичово BG161PO001-4.1.03-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз