Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200938301 ИСО Профешънъл Консулт ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив УЛ. "Никола Карев" 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на система за управление на околната среда във „Фригопан“ ООД и покриване на стандарт БДС ISO 14001 BG161PO003-2.1.12-0334-C0001
Устойчиво развитие на „Екор“ ЕООД чрез внедряване на международно признати стандарти и доставка на високотехнологично оборудване. BG161PO003-2.1.12-0049-C0001
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ЕЛКОМПЛЕКТ - 2004" ЕООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 14001:2004 И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-0900-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „БИТУЛАЙТ”ООД чрез въвеждане на система за управление на околната среда в съответствие със стандарт БДС EN ISO 14001:2005 и инвестиране в модерно, съобразено с екологичните изисквания оборудване” BG161PO003-2.1.12-0046-C0001
"По-добри условия на труд за персонала на "МБАЛ Пазарджик" АД" BG051PO001-2.3.03-0498-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз