Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Устойчиво развитие на „Екор“ ЕООД чрез внедряване на международно признати стандарти и доставка на високотехнологично оборудване.
Бенефициент: "ЕКОР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване на ефективността, стимулиране на динамично, конкурентноспособно и устойчиво развитие на „Екор“ ЕООД посредством въвеждане на интегрирана система за управление в дружеството и инвестиции в технологично оборудване, допринасящи за постигането на изискванията на системата.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и цялостно управление на проекта
Дейност 2: „Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на интегрирана система за управление в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 4001“.
Дейност 3: „Разработване и внедряване на интегрирана система за управление в съответствие с международни стандарти ISO 9001 и ISO 4001:“.
Дейност 4: Избор на изпълнител/и за доставка на оборудване.
Дейност 5: „Доставка и внедряване в експлоатация на оборудване".
Дейност 6: Избор на сертифицираща организация.
Дейност 7: „Сертификация по стандарти ISO 9001 и ISO 14001“.
Дейност 8: “ Избор на организация, осигуряваща визуализацията на проекта
Дейност 9: „Визуализация на проекта“
Дейност 10: Консултантски услуги за изготвяне на проектно приложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 860 BGN
Общ бюджет: 339 316 BGN
БФП: 254 487 BGN
Общо изплатени средства: 254 487 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 254 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 254 487 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
254 487 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 216 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 216 314 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
216 314 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 173 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 173 BGN
Финансиране от бенефициента 87 620 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1 Увеличени приходи от продажби
Индикатор 6 Индикатор 2 Намаляване на броя подадени жалби от клиентите в средносрочен план
Индикатор 7 Индикатор 3: Увеличение на годишната печалба на предприятието в средносрочен план


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз