Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123631029 "Кимекс" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. Витоша, ул. 21- ви век 52-54
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Присвояване на СЕ маркировка на три системи за металообработка на Кимекс ООД" 02.09.2008 0 0 27 892 0 12,00 Прекратен
Внедряване на 6-осен декартов робот за заваряване в производството на Кимекс ООД 21.12.2013 1 300 530 916 425 384 349 915 358 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентните предимства и създаване на предпоставки за устойчиво развитие, чрез въвеждане на съвременни производствено-технологични практики в „КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД " BG161PO003-2.1.04-0160-C0001
"Модернизация на техническото оборудване в “АГРОРЕМПРОЕКТ-98” АД и повишаване на производителността и качеството на произвежданата от дружеството продукция" BG161PO003-2.1.04-0389-C0001
"Подкрепа за покупка на машини и строително-монтажни работи за технологична модернизация на „Брист-ХМ” АД –гр Брезник" BG161PO003-2.1.04-0466-C0001
Подобряване на конкурентоспособността чрез технологична модернизация на „Господинов и синове” ООД , 2010-2011г BG161PO003-2.1.06-0165-C0001
Технологична модернизация на производстжото на "Металарго"АД BG161PO003-2.1.11-0014-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Агротехчаст" АД чрез технологично обновление на оборудването му за производство на машини за превозване и извозване на битови отпадъци за падащи бордове на камиони за селскостопански дейности BG161PO003-2.1.11-0090-C0001
Нови технологични възможности за диверсификация на продукцията на Булармекс - ИК АД BG161PO003-2.1.13-0298-C0001
Подобряване на конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0112-C0001
Самиташ Металбау ООД внедрява нови технологии и разширява производствения си асортимент BG161PO003-2.1.13-0068-C0001
Внедряване на енерго-ефективни и високо-производителни технологии в "ОБИТЕХ" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0012-C0001
„Интегриран процес на роботизирано рязане и заваряване с общо CAD/CAM програмиране” BG161PO003-1.1.07-0372-C0001
Повишаване на енергийната ефективност в МЕТАЛ ИН ЕООД BG161PO003-2.3.02-0254-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Булармекс - ИК" АД" BG161PO003-2.3.02-0513-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз