Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0160-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентните предимства и създаване на предпоставки за устойчиво развитие, чрез въвеждане на съвременни производствено-технологични практики в „КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД "
Бенефициент: “КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентните предимства и създаване на предпоставки за устойчиво развитие, чрез въвеждане на съвременни производствено-технологични практики в „КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД "
Дейности: Сформиране на екип за административното управление на проекта
Дефиниране на задание и критерии за избор на доставчици на посоченото оборудване
Изпращане на запитване до потенциалните производители и доставчици и оценка на получените предложения
Анализ на получените оферти
Избор на най-ниската от получените оферти, максимално доближаваща се или отговаряща на определените технически параметри
Договарянена параметрите с опредлените доставчици, поръчка и авансово плащане на оборудването
Изработка, доставка и плащане на цялата стойност на оборудването
Инсталация и обучение на персонала и софтуера от страна на доставчика
Квалифициране на трима от настоящите производствени работници и експлоатационен пуск на оборудването
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 235 BGN
Общ бюджет: 170 412 BGN
БФП: 85 206 BGN
Общо изплатени средства: 85 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 84 781 BGN
2012 425 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 72 064 BGN
2012 361 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 425 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 717 BGN
2012 64 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 781 BGN
Финансиране от бенефициента 91 235 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз