Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0973-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: СТРИМОНА СТРОЙ автоматизира системите си за управление
Бенефициент: '' СТРИМОНА СТРОЙ'' ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на СТРИМОНА СТРОЙ на вътрешния и международните пазари, чрез въвеждане на софтуерни системи за управление на ресурсите допринасящи за ефективна организация на цялостната дейност и оптимизиране на производствения процес.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Процедури за поддоговаряне
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието – ERP и автомобилна електронна везна
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Дейност 6 Закриване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
ЕСИТ
"АНДИ АДВ" ООД
"ИНХОМ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 813 BGN
Общ бюджет: 135 148 BGN
БФП: 101 361 BGN
Общо изплатени средства: 101 361 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 101 361 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 361 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 157 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 157 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 204 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 204 BGN
Финансиране от бенефициента 33 938 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1: Увеличени приходи от продажби
Индикатор 6 Индикатор 2: Увеличена клиентска база
Индикатор 7 Индикатор 3: Намалено време за извършване на работна операция, изготвяне на справки и отчети
Индикатор 8 Индикатор 5: Намаляване разходите за хартия
Индикатор 9 Индикатор 6: Създаден екип
Индикатор 10 Индикатор 7: Разработена тръжна документация
Индикатор 11 Индикатор 8: Разработена и внедрена ERP система
Индикатор 12 Индикатор 9: Доставена и работеща автомобилна електронна везна
Индикатор 13 Индикатор 10: Извършена визуализация
Индикатор 14 Индикатор 11: Изготвен финален отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз