Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200766249 "ПОВВИК" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Михаил Тенев №12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе BG161PO001-1.4.07-0002-C0001
Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч BG161PO001-1.4.07-0006-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Хасково BG161PO001-1.4.07-0021-C0001
"Осъществяване на оценки, свързани с подготовка на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г." BG161PO001-5.3.01-0065-C0001
„Подпомагане на Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. при подготовката на следващата Оперативна програма за периода 2014-2020 г.” BG161PO004-5.0.01-0094-C0001
„Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” BG161PO004-1.0.01-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз