Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201425668 "Кима консулт" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул."Васил Априлов" №20, ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на ЦНСТ - гр. Чирпан BG161PO001-1.1.11-0012-C0001
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - гр. Асеновград” BG161PO001-1.1.11-0023-C0001
ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА BG161PO001-1.5.03-0002-C0001
„Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” BG161PO001-5.3.02-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз