Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000471340 Община Калояново
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Калояново 4173 Калояново с. Калояново, пл. “Възраждане”, № 6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Европейски облик на образователната инфраструктура в Община Калояново 01.08.2008 955 676 955 676 0 955 676 18,00 Приключен
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за (1) доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип за селата Калояново и Дуванлий (2) строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води за селата Калояново и Дуванлии, (3) ремонт и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в село Калояново” 12.01.2009 783 613 783 613 0 783 613 39,53 Приключен
Корекция на река Пикла в с. Калояново, община Калояново 01.06.2011 531 712 520 035 11 837 494 033 24,00 Приключен
Предоставяне на почасови социални услуги на хора с увреждания, в т.ч. Деца и възрастни хора с невъзможност за самообслужване от Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при община Калояново 27.11.2012 230 486 230 486 0 230 461 16,00 Приключен
Компетентна и ефективна общинска администрация Калояново 09.05.2013 0 0 0 0 12,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Децата на селата Ръжево Конаре, Ръжево, Черноземен и Главатар – традиции, спорт и европейско бъдеще 12.10.2009 25,90 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз