Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0073-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Децата на селата Ръжево Конаре, Ръжево, Черноземен и Главатар – традиции, спорт и европейско бъдеще
Бенефициент: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. РЪЖЕВО КОНАРЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 12.10.2009
Дата на приключване: 28.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Калояново
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Създаване на условия за развитие на потенцила на всяко дете за осигуряване възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация; Подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, на формите на свободното време на учениците и на превенцията за отпадане от училище.
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1 (в случай, че се предвижда такава)
2. Изпълнение на дейност 1 Формиране Управителен комитет на проекта. Разработване система за управление и мониторинг
3. Подготовка на дейност 2 (в случай, че се предвижда такава)
4. Изпълнение на дейност 2 Популяризиране на проекта
5. Подготовка на дейност 3 (в случай, че се предвижда такава)
6. Изпълнение на дейност 3 Спортен клуб по фехтовка
7. Подготовка на дейност 4 (в случай, че се предвижда такава)
8. Изпълнение на дейност 4 Клуб “Тенис на маса”
9. Подготовка на дейност 5 (в случай, че се предвижда такава)
10. Изпълнение на дейност 5 Клуб “Хандбал”
11. Подготовка на дейност 6 (в случай, че се предвижда такава)
12. Изпълнение на дейност 6 Футбол на малки вратички
14. Подготовка на дейност 7 (в случай, че се предвижда такава)
15. Изпълнение на дейност 7 Масов крос в чест на Деня на Европа
16. Подготовка на дейност 8 (в случай, че се предвижда такава)
17. Изпълнение на дейност 8 Лятна академия
18. Подготовка на дейност 9 (в случай, че се предвижда такава)
19. Изпълнение на дейност 9 Учредяване на Клуб на природозащитниците
20. Подготовка на дейност 10 (в случай, че се предвижда такава)
21. Изпълнение на дейност10 Гласът на дедите
22. Подготовка на дейност 11 (в случай, че се предвижда такава)
23. Изпълнение на дейност11 Клуб Защита
Партньори
Партньори:
Община Калояново
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 859 BGN
Общ бюджет: 11 989 BGN
БФП: 11 989 BGN
Общо изплатени средства: 11 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 971 BGN
2011 4 015 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 775 BGN
2011 3 412 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 188 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 196 BGN
2011 602 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 798 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз