Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131351646 "Ейч Ар Груп" ЕООД
Седалище Област: София област Oбщина: Костинброд 2230 Костинброд гр. Костинброд, ул. "Трети март" №21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на център за настаняване от семеен тип и дворна пространство град Харманли BG161PO001-1.1.11-0036-C0001
Постигане на качествено управление в община Първомай, чрез укрепване на капацитета на човешките ресурси, съвместно с община Суфли, Гърция BG051PO002-2.5.01-0006-C0001
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Нова Загора, Плевен и Сандански за устойчиво развитие на градските ареали” BG161PO001-1.1.04-0013-C0001
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда ” София (Район „Изток”), Перник и Самоков за устойчиво развитие на градските ареали” BG161PO001-1.1.04-0012-C0001
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” София - райони „Сердика” и „Възраждане”, за устойчиво развитие на градските ареали” BG161PO001-1.1.04-0011-C0001
Обучение на служителите на община Драгоман BG051PO002-2.2.12-0001-C0001
Повишаване на компетентността и ефективността на администрацията на НИПА BG051PO002-2.2.14-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз