Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0044-C0001
Номер на проект: А13-22-44
Наименование: Повишаване на компетентността и ефективността на администрацията на НИПА
Бенефициент: Национален институт за помирение и арбитраж
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 09.05.2014
Дата на приключване: 09.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и компетенциите на служителите на НИПА за постигане на по-висока ефективност на дейността на администрацията чрез провеждане на целенасочени обучения
Дейности: Дейност 1: • 30 обучени лица в английски език, от които 20 в нивата по английски в съответствие със стандартите на ЕС, 5 лица в делови умения и 5 лица в юридически английски.
Дейност 2: • 20 обучени служители в ефективно боравене с компютърни програми, а именно: o 5 обучени служители с повишени знания за работа с WORD документи; o 5 обучени служители с повишени знания за работа с EXCEL таблици; o 3 обучени служители
Дейност 3: • 26 обучени служители в комуникационни стратегии, стратегическа ефективност и ефективност в разработване на политики, умения за работа в екип и личностна ефективност: o 3 обучени служители в комуникационни стратегии и умения за презент
Дейност 4: • 2 обучени служители - 1 служител с обновени и актуализирани знания в ефективност във финансовото управление и контрол и 1 служител с актуализирани и подобрени знания за годишно счетоводно приключване
Дейност 5: • 7 обучени служители в стилистика на нормативните актове и наредби.
Дейност 6: • 100 броя дипляни; • 50 броя настолен календар-бележник с визуализация на проекта; • 50 броя папки с визуализация на проекта, цветен печат; • 50 броя тетрадки с визуализация на проекта; • 50 броя Нотпад с визуализация по проекта; •
Дейност 7: Организация и управление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 082 BGN
Общ бюджет: 40 504 BGN
БФП: 40 504 BGN
Общо изплатени средства: 40 504 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 416 BGN
2015 31 088 BGN
40 504 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 004 BGN
2015 26 425 BGN
34 429 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 412 BGN
2015 4 663 BGN
6 076 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) 1.1 Обучени служители/Сертификати
Индикатор 5 (Д) 1.2 Обучени служители/Сертификати
Индикатор 6 (Д) 2 Обучени служители/Сертификати
Индикатор 7 (Д) 2.2 Обучени служители/Сертификати
Индикатор 8 (Д) 2.3 Обучени служители/Сертификати
Индикатор 9 (Д) 2.4 Обучени служители/Сертификати
Индикатор 10 (Д) 2.5 Обучени служители/Сертификати
Индикатор 11 (Д) 3.1 Обучени служители/Сертификати
Индикатор 12 (Д) 3.2 Обучени служители/Сертификати
Индикатор 13 (Д) 3.3 Обучени служители/Сертификати
Индикатор 14 (Д) 3.4 Обучени служители/Сертификати
Индикатор 15 (Д) 4 Обучени служители/Сертификати 2 обучени служители - 1 служител с обновени и актуализирани знания в ефективност на системите за финансово управление и контрол и 1 служител с подобрени знания в годишното счетоводно приключване/ 2 сертификата съответно
Индикатор 16 (Д) 5 7 обучени служители в стилистиката на нормативните актове и наредби /7 сертификата за обучение в стилистика на нормативните актове и наредби
Индикатор 17 (Д) 6 100 бр. Дипляни 263 броя общо информационни материали – папки, тетрадки, химикалки, нотпад, календар-бележници, флашустройства 4 броя публикации на страницата на НИПА 1 брой информационна табела 2 броя пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз