Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175176305 "Евро и Контрол и Консулт" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул. "Позитано" №30, офис 205
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Възстановяване на проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на квартал Бяла вода, община Перник BG161PO001-1.4.06-0039-C0001
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на р. Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски BG161PO001-1.4.06-0044-C0001
Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко BG161PO001-4.1.04-0057-C0001
Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” за сградите, собственост на Община Септември: СОУ „Хр. Ботев”, гр. Септември; СОУ „Хр. Смирненски”, гр. Септември”; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев”, с. Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ковачево, ОУ „Хр. Ботев”, с. Карабунар, ОДЗ „Червена шапчица”, гр. Септември BG161PO001-1.1.09-0051-C0001
„Враца – привлекателно място за живеене” BG161PO001-1.4.09-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз