Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000291584 ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Летница 5570 Летница бул.БЪЛГАРИЯ 19
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 20.10.2008 441 650 441 650 0 441 650 24,00 Приключен
"Шанс и подкрепа за независим живот" 19.06.2009 133 115 133 115 0 133 042 14,00 Приключен
„Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – Дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Летница 29.06.2009 66 216 63 355 3 240 61 738 12,00 Приключен
„Достоен и пълноценен живот” 28.10.2010 139 839 139 839 0 139 802 14,00 Приключен
ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМА 19.11.2012 114 500 114 500 0 92 892 16,00 Приключен
Ефективна координация и партньорство за планиране, устойчиво развитие и добро управление на община Летница 15.11.2013 23 206 23 206 0 23 206 8,00 Приключен
Община Летница – компетентна и ефективна администрация 09.01.2014 65 010 65 010 0 65 010 9,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения 07.08.2014 56 098 56 098 0 56 098 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги" 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз