Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115810089 "ОДИТ-СИМЕОНОВА" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул.Братя Миладинови 7А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението BG161PO001-1.4.05-0055-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Радост" и ОДЗ "Тракийче", град Перущица BG161PO001-4.1.03-0038-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Хасково BG161PO001-1.4.07-0021-C0001
ЦНСТ за деца с увреждания над три годишна възраст в община Пещера BG161PO001-1.1.11-0046-C0001
Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в село Гелеменово BG161PO001-1.4.06-0045-C0001
Предоставяне на почасови социални услуги на хора с увреждания, в т.ч. Деца и възрастни хора с невъзможност за самообслужване от Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при община Калояново BG051PO001-5.1.04-0185-C0001
Пловдив приз 2014-2020г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град BG161PO001-5.3.02-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз