Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000471640 Община Съединение
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Съединение 4190 Съединение ул. „6-ти септември” № 13
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци в гр. Съединение, Пловдивска област и изграждане на претоварна станция 29.12.2008 0 0 0 0 34,00 Прекратен
Пречиствателна станция за отпадни води и съоръжения към нея, гр. Съединение, Пловдивска област 12.01.2009 0 0 0 0 28,00 Прекратен
ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА “ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 02.07.2009 0 0 0 0 12,00 Прекратен
Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединие от км. 1+601 до км. 2+227, община Съединение, област Пловдив - ІІІ етап от км. 2+052 до км. 2+227 16.03.2012 513 302 513 302 0 487 636 24,00 Приключен
Създаване на Център за услуги в домашна среда в община Съединение 19.11.2012 164 799 164 799 0 160 670 12,00 Приключен
Повишаване на компетенциите и административния капацитет на служителите на община Съединение 05.04.2013 67 298 67 298 0 67 298 12,00 Приключен
Подобряване на ефективността на Общинска администрация Съединение 19.08.2013 70 301 70 301 0 70 301 11,00 Приключен
Въвеждане на механизъм за наблюдение и контрол при създаване и изпълнение на стратегически документи в община Съединение 13.11.2013 55 508 55 508 0 55 508 8,00 Приключен
Развитие на ефективна администрация чрез повишаване на компетенциите и капацитета на служителите на община Съединение 24.07.2014 65 205 65 205 0 65 205 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз