Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825381346 "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Дякон Иларион" 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Оценка на съответствието за стандарти EN253, EN448 и EN488 на продуктите на „Инстал инженеринг” и контролна система за тяхното изпитване 04.08.2009 139 077 69 539 89 750 69 539 12,00 Приключен
Повишаване на конкурентоспособността на „Инстал Инженеринг СВ” ООД 27.04.2012 110 300 82 725 27 850 82 725 12,00 Приключен
Технологична модернизация на "Инстал Инженеринг СВ" ООД 05.07.2012 1 218 720 853 104 365 700 853 104 14,23 Приключен
Внедряване на иновации в „Инстал Инженеринг СВ” ООД 21.12.2013 2 545 000 1 783 942 761 058 1 783 942 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване. BG161PO001-1.1.07-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз